Hällar mot havet i ytterskärgården
Foto: Jonas Dolk

Location för foto & film

All kommersiell inspelning och fotografering på Skärgårdsstiftelsens mark kräver ett locationavtal. Locationavtalet gäller inte för av Skärgårdsstiftelsen utarrenderad eller uthyrd mark, byggnader, anläggningar och verksamhet.

En avgift tas ut för kommersiella inspelningar på Skärgårdsstiftelsens mark. Avgiften täcker administration, fakturering, samt eventuellt uppehållande av location, information till reservatets besökare och jour av personal.

Generella förhållningsregler

  • Drönare kräver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen och ska vara godkänt innan användande.
  • Företaget har inte rätt att begränsa framkomligheten på platsen eller att avhysa Skärgårdsstiftelsens personal, arrendatorer, hyresgäster och besökare från platsen.
  • Företaget håller vägar framkomliga för utrycknings- och arbetsfordon så som räddningstjänst och entreprenadmaskiner.

Avgift

10 000 sek per dag/tillfälle (exkl moms)

Locationavtal

Ansökan och locationavtal

Ansökan med avtal skickas till:
info@skargardsstiftelsen.se