Förr i tiden på Grinda

Vår historia

Sedan 1959 har Skärgårdsstiftelsen arbetat för en tillgänglig och levande skärgård och idag är vi Stockholms läns tredje största markägare.

Vi har en lång historia att berätta från en bred verksamhet i en miljö som alla känner mycket engagemang för. Från norr till söder i en unik ö-värld har Skärgårdsstiftelsen alltid velat bevara natur och kultur och samtidigt utveckla verksamheten för att möta besökarnas behov och önskemål.

1950-talet

Stiftelsen Stockholms skärgård bildas den 20 mars 1959. På initiativ av länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och Stockholm stad. En styrelse med 12 ledamöter utses och vår förste ordförande var landshövdingen Erik Westerlind.

1960-talet

1962 köper Stiftelsen Stockholms skärgård Karlsholmsarkipelagen med bla Stora och Lilla Karlsholmen från Allmänna Arvsfonden. Möjafiskaren Rune Wikström blir den första skärgårdsbon i stiftelsens tjänst.

1968 Torsten Brissman utses till Stiftelsen Stockholms skärgård förste VD.

1970-talet

1971 Anders Ljungström blir den förste tillsynsmannen som anställs för att sköta öarna och naturhamnarna i mellanskärgården. Totalt har Stiftelsen Stockholms skärgård nu 11 anställda. Den 10 augusti invigs sjömärket Stångmärket (som symboliserar stiftelsens logotyp) på Stora Karlsholmen.

1973 Hela norra Utö med gruvbyn köps från Ställbergsbolaget. De följande åren arbetar Stiftelsen Stockholms skärgård och andra för att göra ön till det populära besöksmål vi har idag.

1978 Nu har Stiftelsen Stockholms skärgård 500 stödjande Skärgårdsvänner.

1980-talet

Stiftelsen Stockholms skärgård övergår till att arrendera ut sina jordbruk istället för att ha anställda jordbrukare.

1981 Vandrarhemmet på Stora Karlsholmen invigs och blir därmed Stiftelsen Stockholms skärgård och skärgårdens första.

1984 Sjöfartsverket skänker Grönskärs fyr efter renovering till Stiftelsen Stockholms skärgård. Berndt Festin tillträder som stiftelsens andra VD. Tidningen Stångmärket grundas.

1985 Kansliet flyttar till Gamla högvaktsbyggnaden på Skeppsholmen.

1986 Utö Värdshus utarrenderas till krögarparet Anna-Carin och Bengt Mårdstam. Härmed inleds en ny epok där all kommersiell verksamhet successivt kommer att drivas av privatägda skärgårdsföretag.

1988 Stiftelsen Stockholms skärgård första bastu öppen för allmänheten uppförs med sponsormedel på Träskö-Storö.

1989 Ännu en öppen bastu byggs för sponsringspengar på Ostholmen i Möjaskärgården.

1990-talet

1996 Det nya vattenverket på Utö invigs. Vattnet har en avsaltningsanläggning som omvandlar mysingsvatten till färskvatten åt hela gruvbyn och är störst i sitt slag i Stockholms skärgård.

1991 En öppen bod uppförs med sponsrade medel på Kulans uddar i Möjaskärgården.

1998 får Stiftelsen Stockholms skärgård sitt nuvarande namn Skärgårdsstiftelsen. Samma år skänker Stockholm stad alla sina skärgårdsmarker till Skärgårdsstiftelsen och vårt markinnehav fördubblas från ca 7 000 ha till ca 14 000 ha mark.

2000-talet

2000 Grönskärs fyr återinvigs och tänds efter 39 år i släckt läge. Skärgårdsstiftelsen inleder samverkan med Stockholms stadsdelsnämnd för att öka tillgängligheten i skärgården för ungdomar med invandrarbakgrund.

2009 Skärgårdsstiftelsen firar 50 år!

2010-talet

2010 Lena Nyberg blir VD

2013 kan Skärgårdsstiftelsen genom ett markbyte med Fortifikationsverket ge allmänheten fortsatt möjlighet att besöka och uppleva Huvudskär i Stockholms skärgård.

2016 Anna Waxin blir VD

2019 Sedan ombildandet 1998 är Region Stockholm huvudfinansiär för Skärgårdsstiftelsens verksamhet och Skärgårdsstiftelsen har därför erhållit årliga driftsbidrag från Region Stockholm. Detta är andra gången Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen tecknar ett flerårigt avtal för att främja möjligheterna till långsiktighet i Skärgårdsstiftelsens arbete. Den nya avtalsperioden sträcker sig från 2020 till 2023. År 2019 sammanställer även styrelsen tillsammans med ledningen Vision 2030.

2020-talet

Avtalet som skrevs under 2019 omfattar 24 miljoner i investeringsbidrag årligen och år 2020 ett driftsbidrag på drygt 55 miljoner. Driftsbidraget minskar sedan med en miljon kr per år då Skärgårdsstiftelsens mål är att bli mer självfinansierade.

2022 Omdaningen av driften sjösätts för att säkerställa en hållbar förvaltning och utveckling av Skärgårdsstiftelsens alla fastigheter.