Horisont med hav och hällar

Vi bevarar och utvecklar

En av Skärgårdsstiftelsens huvuduppgifter är att bevara skärgårdens natur- och kulturvärden. Vi värnar om 35 naturreservat, underhåller kulturbyggnader, förvaltar bryggor, kajer och hus samt ser till att det gamla odlingslandskapet hålls öppet.

Skärgårdsstiftelsen skapar förutsättningar för turism och friluftsliv i skärgården genom att arrendera ut byggnader till entreprenörer som driver vandrarhem, stugbyar, värdshus, sjökrogar och gästhamnar. Vi tar hand om skärgårdsmiljön, genom ett aktivt naturvårdsarbete, och tillsammans med andra aktörer genomför vi också projekt inom miljö, besöksnäring och infrastruktur.

 • Hållbarhet

  Hållbarhet

  Under 2022 togs en ny strategi för hållbarhetsarbetet fram för Skärgårdsstiftelsen där det övergripande verksamhetsmålet utgår från Skärgårdsstiftelsens uppdrag och Vision 2030.

 • Service

  Service

  På Skärgårdsstiftelsens områden erbjuder vi service till våra besökare. Det är allt från eldstäder, vindskydd, stigar och leder till sopstationer och dass.

 • Tillgänglig skärgård

  Tillgänglig skärgård

  Vi håller våra områden tillgängliga genom natur- och byggnadsförvaltning för att ge skärgårdens besökare möjlighet till naturupplevelser, äventyr och avkoppling.

 • Drift och förvaltning

  Drift och förvaltning

  Fastighetsförvaltning utgör en stor del av Skärgårdsstiftelsens verksamhet. På markerna, som vi äger och förvaltar, finns över 2000 byggnader av olika slag.

 • Havet och våtmarkerna

  Havet och våtmarkerna

  Vi utvecklar hela tiden vårt miljöarbete och tar genom vattenförvaltning fram planer för ett långsiktigt vattenvårdsarbete.

 • Skogen

  Skogen

  Genom skogsbruk skapar vi skärgårdsskogar för djur och växtliv och därigenom även för dig som besökare i naturen.

 • Jordbruken och ängarna

  Jordbruken och ängarna

  Vi bevarar de biologiska och kulturhistoriska värdena i odlingslandskapet som är så viktigt för den biologiska mångfalden.

 • Projekt

  Projekt

  Skärgårdsstiftelsens projekt fokuserar på bland annat olika sorters miljöpåverkan och miljövänliga alternativ till energi och avloppsåtgärder.