Projekt

Skärgårdsstiftelsen bedriver ett antal projekt som anknyter till vårt uppdrag. De handlar övergripande om allt från olika typer av miljöarbeten till tillgänglighetsanpassningar och besöksnäring. Finansieringen sker till största del genom externa privata aktörer och myndigheter.
 • Skydd i grunda vikar
  Förtöjningsbojar i Östermarsfladen

  Skydd i grunda vikar

  Skärgårdens grunda havsvikar är en väsentlig del i hela Östersjöns ekosystem. Problemen med övergödning minskar förutsättningar för rovfiskar att hitta lekplatser när viktiga undervattensängar kvävs av fintrådiga alger.

 • Återskapa lövskogsmiljöer i Käringboda
  Skördare i skog på Käringboda

  Återskapa lövskogsmiljöer i Käringboda

  Tillsammans med WWF driver Skärgårdsstiftelsen ett projekt i Käringboda naturreservat som ska resultera i en högre andel ek och andra lövträd.

 • Återskapa Östersjöns livskraft
  Utsikt över skärgården

  Återskapa Östersjöns livskraft

  Tillsammans med WWF planerar Sportfiskarna, Kristianstads Vattenrike, Skärgårdsstiftelsen och länsstyrelserna i Västernorrland och Stockholm åtgärder för att restaurera viktiga livsmiljöer i kustnära grunda vikar i de tre regionerna.

 • Rikare skärgårdslandskap
  Djur på bete

  Rikare skärgårdslandskap

  Projektets syfte är att bevara skärgårdens ekosystem och dess tjänster för framtiden.

 • Skydd under ytan
  Arbetsbåt under inventering av undervattensväxter

  Skydd under ytan

  Som mark- och vattenägare, har Skärgårdsstiftelsen tagit fram en digital rapport med verktyg för oss och andra i Stockholms skärgård som vill göra skillnad i Östersjöns grunda vikar.

 • Ålö våtmark
  Gräs och växter i en våtmark

  Ålö våtmark

  Våtmarken på Ålö är en av de största i sitt slag i Stockholms skärgård och ca 9 ha stor. Du hittar den nära Ålö gård söder om ön Utö. Våtmarken fungerar nu som reproduktionsplats för lekvandrande fiskar, bli en bra rast- och häckningsplats för fåglar samt gynna trollsländor och många andra våtmarksberoende arter