Projekt

Skärgårdsstiftelsen bedriver ett antal projekt som anknyter till vårt uppdrag. De handlar övergripande om allt från olika typer av miljöarbeten till tillgänglighetsanpassningar och besöksnäring. Finansieringen sker till största del genom externa privata aktörer och myndigheter.
 • Restaurering av naturbetesmarker
  Kor på bete

  Restaurering av naturbetesmarker

  Naturbetesmarker är en av de mest artrika miljöerna vi har i världen, här trivs många växter, fjärilar och fåglar.

 • Ålö våtmark
  Gräs och växter i en våtmark

  Ålö våtmark

  Våtmarken på Ålö är en av de största i sitt slag i Stockholms skärgård och ca 9 ha stor. Du hittar den nära Ålö gård söder om ön Utö.

 • Skydd i grunda vikar
  Förtöjningsbojar i Östermarsfladen

  Skydd i grunda vikar

  Skärgårdens grunda havsvikar utgör en väsentlig del för hela Östersjöns ekosystem. Övergödningen minskar förutsättningar för fisk att hitta lekplatser.

 • Återskapa lövskogsmiljöer i Käringboda
  Skördare i skog på Käringboda

  Återskapa lövskogsmiljöer i Käringboda

  Tillsammans med WWF driver Skärgårdsstiftelsen ett projekt i Käringboda naturreservat som ska resultera i en högre andel ek och andra lövträd.

 • Återskapa Östersjöns livskraft
  Utsikt över skärgården

  Återskapa Östersjöns livskraft

  Tillsammans med WWF planerars åtgärder för att restaurera viktiga livsmiljöer i kustnära grunda vikar.

 • Skydd under ytan
  Arbetsbåt under inventering av undervattensväxter

  Skydd under ytan

  Med medel från WWF och Apotea har Skärgårdsstiftelsen tagit fram verktyg för oss och andra som vill göra skillnad i Östersjöns grunda vikar.

 • Återställa och bevara gärdesgårdar
  Gärdesgård på Riddersholm

  Återställa och bevara gärdesgårdar

  Projektet syftar till att återställa förfallna gärdesgårdar på Hjälmö och Riddersholm. Under projekttiden har totalt 625 meter gärdesgård restaurerats.

 • Levande skärgårdsnatur
  Ringmärkning av fågel

  Levande skärgårdsnatur

  Skärgårdsstiftelsen vill främja djurlivet i Stockholms skärgård. I över 30 år har vi gjort inventeringar i syfte att bevara ett rikt växt- och djurliv.

 • Smart Marina
  Fejans gästhamn

  Smart Marina

  Syftet med projektet var att förbättra standarden i Östersjöns småbåtshamnar, på ett miljövänligt sätt förnya och modernisera hamnarna.

 • Smart Marina
  Fejans gästhamn

  Smart Marina

  The aim of this project was to increase the standard of marinas in the Baltic Sea, renovate and modernise these harbours in an environmentally friendly way.

 • Archipelago Access
  Informationsskyltar vid Utö gruvort

  Archipelago Access

  Syftet med projektet var att underlätta för besökarna att hitta den information de behöver för att kunna besöka skärgården.

 • Archipelago Access
  Informationsskyltar vid Utö gruvort

  Archipelago Access

  The purpose of the project was to make it easier for visitors to find the information they need to be able to visit the archipelago.