Ringmärkning av fågel
Foto: Anna Ehn

Levande skärgårdsnatur

Skärgårdsstiftelsen vill främja en levande skärgårdsnatur i Stockholms skärgård och har under lång tid hjälpt forskare och ringmärkare i deras arbete med inventeringar i syfte att bevaka utvecklingen av Stockholms skärgårds fågel- och djurliv.

Levande skärgårdsnatur är en årsrapport som bygger på omfattande inventeringar av utvalda djur i Stockholms skärgård. I rapporten belyser forskarna tillståndet för bl a våra kustfåglar. Rapporten visar också siffror på mellanskarvens utbredning, tillståndet för gråsäl, havsörn och berguv, utbredningen av tång mm.

Läs mer nedan i årets rapport och tidigare utgåvor.

Egen rapport från Skärgårdsstiftelsen

I vårt arbete med Levande skärgårdsnatur har vi varit andra behjälpliga med deras forskning och ringmärkning. Till hösten 2023 kommer vi med en rapport om vårt eget arbete för en levande skärgårdsnatur genom vår förvaltning av mark, skog och vatten. Med t ex anläggning av våtmarker och insatser för biologisk mångfald. Håll utkik på hemsidan och i våra sociala medier i höst.

Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten samordnar svensk miljöövervakning. Olika myndigheter och ideella organisationer bidrar med data om bland annat hotade arter.

För dig som vill följa utvecklingen och inventeringen av bl a kustfågel, havsörn och säl rekommenderar vi följande länkar:

Projektinformation

Projektansvarig

Ulrika Palmblad Wennergren
Tel: 08-123 124 00
E-post: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se