Ringmärkning av fågel
Foto: Anna Ehn

Levande skärgårdsnatur

Skärgårdsstiftelsen vill främja djurlivet i Stockholms skärgård. I över 30 år har vi gjort inventeringar i syfte att bevara ett rikt växt- och djurliv.

Varje år sammanställer vi genom projektet Levande skärgårdsnatur en årsrapport som bygger på omfattande inventeringar av utvalda djur i Stockholms skärgården. I rapporten behandlas bl a våra kustfåglar. Rapporten tar också upp mellanskarvens utbredning, tillståndet för gråsäl, havsörn och berguv.

Stort tack till de frivilliga ornitologer och forskare som är med under inventeringarna. Tack till Voice och the Ocean som kör båten och bidrar med kunskap. Tack till Länsstyrelsen i Stockholms län och till Naturhistoriska riksmuseet för finansiering.

Projektinformation

Projektansvarig

Ulrika Palmblad Wennergren
Tel: 08-123 124 00
E-post: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se