Paddleboard i ytterskärgården
Foto: Jonas Dolk

Vision 2030

Skärgårdsstiftelsens Vision 2030 lyder ”Tillgängliga och hållbara skärgårdsmiljöer för nuvarande och kommande generationer”.

Vision 2030 är baserad på våra stadgar. Genom visionen kan vi därmed sätta våra verksamhetsplaner i ett sammanhang som ger direkt återkoppling till stadgar och uppdrag.

Organisation

– Hur vi planerar och driver vår verksamhet.
En tydlig uppdelning i en bevarandedel, och en kommersiell del ger oss nya möjligheter att arbeta lärande, långsiktigt och modernt.

Ekonomi

– De intäkter vi har och varifrån de kommer, samt hur vi har ekonomin i balans.
Genom uppdelningen mellan en bevarande del och en kommersiell del skapar vi tydliga ekonomiska resultat. Vi koncentrerar våra insatser så att de ger oss förutsättningar att leverera rätt in i vårt uppdrag.

Hållbarhet

– Hur vi arbetar med och för vår viktigaste resurs.
Vi har ett systematiserat och målinriktat arbete för en ekologiskt, social och ekonomiskt hållbar verksamhet.

Intressenter

– De vi finns till för, kund- & användarperspektivet.
Vi prioriterar i vårt kundbegrepp för att inte spreta i våra insatser. Genom att definiera vilka som är viktigast för oss kan vi sortera enklare i våra uppdrag.