lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Om Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen äger stora områden i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att bevara dem för framtiden så att också kommande generationer ska ha tillgång till en fri och tillgänglig skärgård. 

Vi äger och förvaltar cirka 12 procent av marken i Stockholms skärgård, fördelat på 40 områden. Vårt ansvar sträcker sig från allt mellan att tömma sopor till att dra upp långsiktiga strategier för skärgårdens framtid.

Vi bevarar det gamla

En av våra huvuduppgifter är att bevara skärgårdens natur- och kulturvärden. Vi värnar om 40 naturreservat, underhåller kulturbyggnader såsom väderkvarnar och bondgårdar och ser till att det gamla odlingslandskapet inte växer igen, bland annat genom bete och åkerbruk enligt gamla metoder.

Vi utvecklar framtiden

Skärgårdsstiftelsen skapar förutsättningar för turism och friluftsliv i skärgården genom att arrendera ut byggnader till entreprenörer som i sin tur driver vandrarhem, stugbyar, värdshus, sjökrogar, gästhamnar med mera. På det sättet bidrar vi också till att skapa jobb i skärgården. Samtidigt blir det möjligt att erbjuda besökarna god service.

Vi värnar om miljön

Vi tar hand om miljön, bland annat genom ett aktivt långsiktigt naturvårdsarbete men också genom att tillhandahålla skärgårdsmajor.

Vår vardag

Vår vardag består av de mest skiftande arbetsuppgifter.

Skärgårdsstiftelsen:

  • Arbetar för ett kulturlandskap och jobbar ofta med småskaliga och skonsamma metoder, bland annat via betesdjur.
  • Arbetar med djurvård och bevakar djurskyddsområden för utveckling av bland annat livskraftiga havsörn- och sälstammar.
  • Vårdar och värnar det kulturhistoriska byggnadsbeståndet.
  • Sköter renhållning och har skärgårdsmajor (sop- och toalettbodar) på nästan 200 ställen, till nytta och lättnad för friluftslivet och miljön.
  • Ser till att det finns service som färskvatten, raststuga och på några ställen bastur i de mest besökta naturhamnarna.
  • Äger ett antal vandrarhem och andra turistanläggningar som drivs av skärgårdsföretag.
  • Stöds av ca 16.000 privatpersoner, organisationer och företag som är Skärgårdsstiftelsens vänner.