Projekt

Skärgårdsstiftelsen bedriver ett antal projekt som anknyter till vårt uppdrag. De handlar övergripande om allt från olika typer av miljöarbeten till tillgänglighetsanpassningar och besöksnäring. Finansieringen sker till största del genom externa privata aktörer och myndigheter.
 • Sustainable Gateways
  Restaurang Framfickan vid Grinda gästhamn

  Sustainable Gateways

  Syftet med projektet var att utveckla hållbara och attraktiva ”portar” genom hållbara miljölösningar och ökad affärsmässighet.

 • Sustainable Gateways
  Restaurang Framfickan vid Grinda gästhamn

  Sustainable Gateways

  The purpose of the project was to develop sustainable and attractive “gates” through sustainable environmental solutions and increased business professionalism.

 • Footprints of Defence in the Archipelago
  Besökare på Gålö Sälstation

  Footprints of Defence in the Archipelago

  Projektet har skapat en militärhistorisk turistattraktion i Östersjöområdet på Åland, i Finland samt Gålö sälstation i Sverige.

 • Footprints of Defence in the Archipelago
  Besökare på Gålö Sälstation

  Footprints of Defence in the Archipelago

  The project has created a military history tourist attraction in the Baltic area on Åland in Finland and Gålö Seal Station in Sweden.

 • SmartPorts
  Båtar längs brygga i Lidö Gästhamn

  SmartPorts

  Projektet SmartPorts syftade till att förbättra servicen för besökare i små gästhamnar och att bidra till lokal och regional utveckling.

 • SmartPorts
  Båtar längs brygga i Lidö Gästhamn

  SmartPorts

  The SmartPorts project was to improve the service for visitors in small guest ports to contribute to local and regional development.

 • Rikare skärgårdslandskap
  Djur på bete

  Rikare skärgårdslandskap

  Projektets syfte är att bevara skärgårdens ekosystem och dess tjänster för framtiden genom en långsiktig och hållbar skärgårdsförvaltning.

 • Richer Archipelago Landscape
  Djur på bete

  Richer Archipelago Landscape

  The purpose of the project is to preserve the archipelago’s ecosystem for the future through a long-term sustainable management of the archipelago.