Båtar längs brygga i Lidö Gästhamn

SmartPorts

Projektet SmartPorts syftade till att förbättra servicen för besökare i små gästhamnar, att bidra till lokal och regional utveckling samt att öka informationen kring små hamnar runt Östersjön.

Projektet är avslutat och pågick mellan 2015-2017.

Projektet innebär förbättrad service på Lidö och Arholma. På Arholma i form av färskvatten i borrad brunn och på Lidö ett servicehus med WC, dusch och tvättmöjligheter.

Kortfakta om projektet

Projektansvarig

Jonas Davidson
Tel: 08-123 124 50
jonas.davidson@skargardsstiftelsen.se

Projektperiod

1 oktober 2015 – 30 september 2017

Leadpartner

Estonian Small Harbour Development Center

Budget

65.000 (EU-funding 48.750 )