Restaurang Framfickan vid Grinda gästhamn

Sustainable Gateways

Syftet med projektet var att utveckla hållbara och attraktiva ”portar” till skyddad natur genom hållbara miljölösningar och ökad affärsmässighet hos hamnentreprenörerna. Resultatet blev ökad naturturism som styrs till gästhamnarna för att skydda naturen i Finlands marina nationalparker och Stockholms skärgårds naturreservat.

Projektet är avslutat och pågick mellan 2018-2020.

De hamnar som berörs i Sverige är Grinda, Utö och Nåttarö. I Finland är det hamnarna Katanpää, Bodö, Örö och Jussarö som får ta del av utvecklingsinsatserna.

Nåttarö

Nåttarö i Stockholms södra skärgård har tidigare bara haft ett fåtal platser för gästande båtar vid turbåtsbryggan. Projektet har möjliggjort två nya flytbryggor som totalt ger plats för ett 50-tal båtar i gästhamnen. Ett nytt servicehus med toaletter, duschar, bastu och hamnkontor har byggts i närheten av restaurangen.

Utö

Utö gästhamn är en välbesökt hamn med god service för båtgästerna. Servicehuset från 1976 har nu fått en välbehövlig renovering och modernisering inom ramen för projektet.

Grinda

Grinda gästhamn besöks varje år av många båtar. För att kunna klara av de ökande avloppsmängderna har avloppsystemets kapacitet utökats. Ett projekt som inte syns, men som har en mycket positiv effekt på möjligheten att fortsätta ta emot besökare på ett miljömässigt hållbart sätt.

Kortfakta om projektet

Projektansvarig

Pia Berg
Tel: 08-123 124 20
pia.berg@skargardsstiftelsen.se

Projektperiod

1/2 2018 till 31/10 2020

Finansiering

1.730 000