Besökare på Gålö Sälstation

Footprints of Defence in the Archipelago

Projektet har skapat en militärhistorisk turistattraktion i Östersjöområdet bestående av Bomarsunds fästningsruiner på Åland, den befästa ön Örö och sjöslagsplatsen Korpoström i Finland samt Gålö sälstation i Sverige. Investeringar i infrastruktur och säkerhet, digitala informationslösningar och marknadsföring är några av projektets delar.

Projektet är avslutat och pågick mellan 2016-2019.

Som ett resultat av DefenceArch-projektet ökade attraktionen för alla pilotdestinationer. En mobilapp, filmer och en tematisk broschyr har gett hjälp att nå nya målgrupper. Coastal Past-appen uppdateras fortfarande och erbjuder fördjupad och förnyad information på alla destinationer. Den kan laddas ner från AppStore och GooglePlay. Förbättringarna av infrastruktur har öppnat destinationerna för besökarna på ett nytt sätt. Projektet har definitivt skapat en ny attraktion och besökarantalet har ökat.

Kortfakta om projektet

Projektansvarig

Pia Berg
Tel: 08-123 124 20
pia.berg@skargardsstiftelsen.se

Projektperiod

1 september 2016 – 28 februari 2019

Finansiering

1,5 miljoner €