Fejans gästhamn

Smart Marina

Syftet med projektet var förbättra standarden i Östersjöns småbåtshamnar, på ett miljövänligt sätt förnya och modernisera hamnarna, göra hamnarna mer kostnadseffektiva samt skapa en bättre internationell synlighet. Fejans gästhamn är Skärgårdsstiftelsens bidrag till projektet.

Projektet är avslutat och pågick mellan 2018-2021.

Fejan ligger i havsbandet, strategiskt nära den stora farleden till Åland. Det är en populär första eller sista hamn på väg till eller från Sverige.

I projektet Smart Marina har vi installerat en ny flytbrygga och en ny vågbrytande brygga som tillsammans med en äldre brygga nu bildar en hamnbassäng. Hamnen på Fejan kan nu ge skydd för alla vindar. Bryggorna har utrustats med nya mooringlinor och elplintar.

Kortfakta om projektet

Official project website

www.smartmarina.eu

Projektansvarig

Pia Berg
Tel: 08-123 124 20
pia.berg@skargardsstiftelsen.se

Projektperiod

1 februari 2018 – 31 januari 2021

Finansiering

8.205 000