Hjärta av tång på klippa vid havet.

Skärgårdsvän

Skärgårdsstiftelsen har cirka 16 000 Skärgårdsvänner som alla betyder mycket för vår verksamhet.

Förutom att du som Skärgårdsvän ger ett ekonomiskt bidrag till Skärgårdsstiftelsen är också kraften i engagemanget viktig för både opinionen och för intresset för skärgården på längre sikt.