Hjärta av tång på klippa vid havet.

Skärgårdsvän

Skärgårdsstiftelsen har cirka 16 000 stödjande Skärgårdsvänner som alla bidrar till viktiga insatser i Stockholms skärgård.

Som Skärgårdsvän bidrar du till Skärgårdsstiftelsens arbete med att utveckla och bevara den unika skärgårdsmiljön, för dig och kommande generationer.