Eld i eldplats
Foto: Henrik Trygg

Grilla och elda försiktigt

Alla Skärgårdsstiftelsens områden är naturreservat. Det första du bör göra innan du tänder brasan eller grillen är att kontrollera att det inte råder eldningsförbud.

Eldstäder

Anvisade eldstäder eller egen grill får inte användas om det råder eldningsförbud i kommunen. Under torrperioder vår- och sommartid kan du utgå från att eldningsförbud är utfärdat.

Anvisade eldstäder finns i naturreservaten på Utö, Gålö, Ålö, Rånö, Nåttarö, Björnö, Finnhamn, Lidö, Rögrund och Grinda.

Det här innehållet kräver att du godkänner cookies från tredjepartstjänsten Youtube. Genom att visa innehållet accepterar du villkor från Youtube
Gå till Youtube

Att tänka på

  • Om du upptäcker en brand och inte själv kan släcka, Ring 112.
  • Använd grill på ben eller anvisad eldstad, använd inte engångsgrill.
  • Det är förbjudet att göra upp eld direkt på berghällar då de kan spricka.
  • Bryt aldrig kvistar i ett naturreservat.
  • Ha alltid vatten till hands.
  • Släck ordentligt och se till att glöden slocknar innan du lämnar platsen.
  • Släng aldrig kol i en soptunna då det kan orsaka brand.
  • Släng aldrig grillkol i havet då grillkol innehåller tungmetaller.

Råder det eldningsförbud?

Kontrollera om det råder eldningsförbud genom att ringa brandförsvarets automatiska telefonsvarare för information.

Österåker, Värmdö
Tel: 08-454 83 39

Norrtälje, Haninge, Nynäshamn
Tel: 08-721 23 26

Reservatsregler

Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets har mer information om naturreservat och skyddsområden. 
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket