Drifttekniker

Service i omdaning

Med full fart framåt arbetar vi nu för att hitta mer hållbara lösningar för sop- och latrinhantering. Skärgårdsstiftelsen, som länets tredje största fastighetsägare, måste möta dagens miljökrav och ta bort gamla lösningar som inte är bra för skärgårdsnaturen eller Östersjön.

Det har under många decennier funnits och finns fortfarande ett stort behov av sophantering och toaletter i skärgårdsmiljön. Men med ny kunskap och lång erfarenhet förstår de allra flesta att det inte är hållbart att flera miljoner sommarbesökare lämnar skräp och latrin på öar och skär som någon annan kommer efter för att forsla därifrån. Det går ett tag men nu måste vi ta ett omtag.

Skärgårdsstiftelsen har förändrat sin driftorganisation, för att med nya arbetssätt säkerställa en god och säker arbetsmiljö för våra anställda. Men också för att förändra vår service så att den möter framtidens krav på hållbara besöksanordningar och servicefunktioner för våra besökare.

Omdaning av servicen i flera steg

Vi arbetar nu succesivt på att få till ändringar från söder till norr under de närmsta tre åren med start i Stockholms södra skärgård.

I omdaningen ska vi bland annat göra:

  • Nya fasta eldstäder vindskydd och leder.
  • Nya hållbara toalettlösningar (bättre för både natur och arbetsmiljö).
  • Nya hållbara lösningar för att ta hand om sopor och ge möjlighet till sopsortering i samverkan med kommuner, organisationer, Länsstyrelsen och Region Stockholm.