Ungdomar med håvar på Utbildningsplats skärgården
Foto: Bosse Lind

Utbildningsplats skärgården

Utbildningsplatsen på Gålö erbjuder skolelever möjlighet att uppleva och lära sig mer om Stockholms skärgård. 

Från och med 2024 ansvarar Friluftsfrämjandet för verksamheten på utbildningsplatsen.