Vy över skärgården
Foto: Henrik Trygg

Skärgårdsstiftelsens Blågröna rapport

Den Blågröna rapporten berättar om Skärgårdsstiftelsens arbete för ökad biologisk mångfald, höjda naturvärden, naturupplevelser och ett friskare Östersjön.

I rapporten kan du läsa om hur:

– vi arbetar aktivt för att bevara och utveckla viktiga naturvärden och värden för dig som besöker våra områden.

– sköter våra naturreservat för att gynna naturmiljön på bästa sätt för biologisk mångfald, fungerande ekosystemtjänster och höga upplevelsevärden.

du som vistas i vår skärgård kan bidra till ett friskare Östersjön och till ökad biologisk mångfald.

Helt enkelt om hur vi sköter naturen för din och framtidens skull och hur du kan hjälpa till. Både genom dina handlingar, men också om hur du kan stödja oss i att göra ännu mer.

 • Stöd Skärgårdsstiftelsen
  Flicka i segelbåt

  Stöd Skärgårdsstiftelsen

  Med ditt bidrag stödjer du Skärgårdsstiftelsens arbete i Stockholms skärgård. Vi värnar om den känsliga skärgårdsmiljön, både över och under...

 • Havet och våtmarkerna
  Blommor på klippa

  Havet och våtmarkerna

  Skärgårdsstiftelsen tar ansvar för vår del av skärgårdsnaturen både över och under ytan. Från mitten av 1900-talet fram till idag...

 • Jordbruken och ängarna
  Kor på Käringboda

  Jordbruken och ängarna

  Skärgårdsstiftelsen äger 16 bondgårdar i Stockholms skärgård som arrenderas av jordbrukare. Genom våra jordbruksarrendatorer och deras betesdjur samt naturvårdande insatser...