Tordmular på klippa

Att besöka skyddad natur

Alla Skärgårdsstiftelsens områden är naturreservat och ger dig möjlighet att besöka Stockholms skärgård året runt. I naturreservat, skyddsområden och hänsynsområden är naturen särskilt skyddad genom regler för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för djur och växtlighet. 

Naturskydd

Alla Skärgårdsstiftelsens områden är naturreservat, och för att skydda och värna växter och djur finns flera typer av skyddsområden för att skapa så bra förutsättningar för naturen som möjligt. 

Skärgårdsstiftelsens områden sköts om för att ge alla möjlighet att besöka Stockholms skärgård året runt. Ett naturreservat är ett värdefullt område som har särskilda bestämmelser för att underlätta för djur och natur att leva i samspel med människan.  

Naturreservat omfattas av särskilda bestämmelser kring skydd och skötsel. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde och kan inverka på allemansrätten på lite olika sätt, men det finns några regler som gäller överallt.

Så kan du skydda naturen

Vi har alla ett ansvar att ta hand om och skydda naturen. Oavsett om du vistas i skärgården en längre tid eller bara är på en dagsutflykt behöver du tänka på att vara varsam i naturen. Skärgårdsstiftelsens områden är naturreservat och omfattas av särskilda bestämmelser kring skydd och skötsel.

Lämna inget annat än fotspår och ta inget annat än foton.

Var försiktig när du grillar

Det första du bör göra innan du tänder brasan eller grillen är att kontrollera att det inte råder eldningsförbud. I många av våra naturreservat råder totalt eldningsförbud året om. 

Anvisade eldstäder eller egen grill får inte användas om det råder eldningsförbud i kommunen. Under torrperioder vår- och sommartid kan man utgå från att eldningsförbud är utfärdat. Anvisade eldstäder finns i följande naturreservat: Utö, Gålö, Ålö, Rånö, Nåttarö, Björnö, Finnhamn, Lidö, Rögrund och Grinda.

Många gånger är det svårt att se om grillkolen har slocknat helt. Därför är det förbjudet att slänga grillkol och engångsgrillar i soporna. Vid många skärgårdsmajor finns därför särskilda plåtkärl för kol. 

Eldningsförbud

Kontrollera om det råder eldningsförbud genom att ringa brandförsvarets automatiska telefonsvarare för information.

Österåker, Värmdö
Tel: 08-454 83 39

Norrtälje, Haninge, Nynäshamn
Tel: 08-721 23 26

Reservatsregler

Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets har mer information om naturreservat och skyddsområden. 
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket

Relaterade artiklar

Ta del av Skärgårdsstiftelsens arbete med att bevara den unika skärgårdsnaturen.

 • Den biologiska mångfalden
  Blommor på klippa

  Den biologiska mångfalden

  Ser du inte skogen för alla trän? Då kanske det är dags för en gallring. För ungefär 100 år sedan...

 • Återskapa lövskogsmiljöer i Käringboda
  Skördare i skog på Käringboda

  Återskapa lövskogsmiljöer i Käringboda

  Tillsammans med WWF driver Skärgårdsstiftelsen ett projekt i Käringboda naturreservat som ska resultera i en högre andel ek och andra lövträd.