Hage med stätta

Naturvård i skärgården för en hållbar framtid

Skärgårdsstiftelsens verksamhet går ut på att skapa hållbara och attraktiva skärgårdsmiljöer för dig och kommande generationer. Varje år genomför vi stora naturvårdande insatser på områden från norr till söder i Stockholms skärgård. Ta del av ett axplock av det vi gör och har gjort den senaste tiden.

Björnö

Här har vi genomfört ett projekt med plantering av träd och buskar för att gynna vilda pollinatörer. Ek, lönn och lind varvat med småträd som vildapel, körsbär och rönn har planterats. Runt dessa ett buskskikt av nyponros, hägg, olvon och fläder. De flesta är skyddade i enstaka burar eller små hägn för att skydda mot viltbete.

Riddersholm

Det pågår flera arbeten samtidigt på Riddersholm. En stor hagmarksrestaurering på Lillnäset där ädellövträd och hassel ska lyftas fram. Vi gör en genomgång av skogen som skadats av Alfrida där barkborregranar och vindfällen tas ut och vandringslederna säkras från stående döda riskträd och vindfällen. Det görs även en restaurering av ett rikkärr och nu betesmark med nytt stängsel vid Storvass intill Kappelskärs hamn. I samband med rikkärrsrestaureringen kommer området även att stubbfräsas i slutet av året. Stubbfräsning kommer också utföras vid vandringsleden från gästhamnen bort mot Norrsundet och även i delar runt Norrsundet.

Tidsplanen för den senare åtgärden kommer vara årsskiftet med reservation för vädret. Vägförbättring görs från lilla parkeringen ovanför Gunnarsmaren och västerut. Vi röjer ung alskog intill Norrsundet och passar också på att riva många gamla stängsel runt om i reservatet.

I samarbete med Sportfiskarna
Under september har Sportfiskarna i dialog med Skärgårdsstiftelsen utfört en restaurering av fisklekplats vid Riddersudd på Riddersholm. Åtgärden görs inom ramen för projektet Återskapa Östersjöns livskraft. Erosionen runt stränderna på Riddersholm har varit stor på vissa platser, troligen orsakad av den tunga båttrafiken till och från Kappelskär.

I en av reservatets vikar har Sportfiskarna med stenar byggt upp en revliknande struktur som sträcker sig från botten och nästan ända upp till ytan. Inför åtgärden har man undersökt botten och provfiskat i viken. Nästa vår kommer man göra försök att återplantera blåstång på denna revstruktur, vilket blir spännande att följa.

Ålö

Ytterskärgårdens största våtmark ligger på Ålö alldeles när Ålö gård. Våtmarken har haft mycket besök sedan den blev klar i våras. Nyfikna människor men framförallt fåglar och andra djur har visat stort intresse. Projektet med våtmarken möjliggjordes tack vare finansiering från WWF och Apotea.

Det här innehållet kräver att du godkänner cookies från tredjepartstjänsten Youtube. Genom att visa innehållet accepterar du villkor från Youtube
Gå till Youtube
Publicerad
Senast uppdaterad