Blommor på klippa
Foto: Jonas Dolk

Den biologiska mångfalden

Ser du inte skogen för alla trän? Då kanske det är dags för en gallring. För ungefär 100 år sedan fanns det gott om skogsbruk och jordbruk i Stockholms skärgård. Men när skärgårdsborna inte kunde livnära sig på jordbruken längre lades de ner och marken har på många ställen vuxit igen.

Här jobbar Skärgårdsstiftelsen för att skapa naturvärden. Igenväxta betesmarker börjar gro av liv när vi ökar ljusinsläppet genom avverkning och gallring. Ljusa, mer öppna skogar uppskattas både av en mängd olika djur men även av oss människor. Genom att röja sly och hålla undan bla den skuggälskande granen kommer en artrik fauna fram.

Skärgårdsstiftelsens naturvårdande arbete

Skärgårdsstiftelsen har under flera år jobbat med att återställa skogsmarker till betesmarker och skogsbetesmarker. Mellan 2015–2019 restaurerades 30 hagmarker, lövlundar, strandängar, våtmarker och slåtterängar på sammanlagt 250 hektar mark på sexton olika naturreservat.

En storm förändrade allt

I och med den kraftiga Stormen Alfrida som härjade i början av 2019 i den norra skärgården har Skärgårdsstiftelsen jobbat intensivt för att göra markerna tillgängliga igen för både besökare och betesdjur.

Stormen ändrade förutsättningarna för att sköta markerna. Områden där tät granskog dominerat är nu helt öppna och nya naturtyper har uppstått. Dessa nya förutsättningar är för oss en möjlighet att genom olika skötselåtgärder framöver öka den biologiska mångfalden i dessa områden främst genom att mängden lövträd och buskar av olika arter kommer att öka. Floran och därigenom även insektslivet kopplat till olika växtarter kommer också att gynnas.

Lövträdens gigant

Skärgårdsstiftelsen kan stoltsera med flera reservat där du kan njuta av gamla ekar. Eken har svårt att föryngra sig själv i dagens skogslandskap och behöver lite hjälp på traven. Ekplantor behöver ljus för att klara sig och pga igenväxta marker har de svårare att överleva. Ekar är också attraktiv mat för bland annat älgar och rådjur.

För att kommande generationer ska få uppleva dessa gamla ekar krävs det att vi idag tar till vara på de små plantorna. Genom att fysiskt skydda ekplantorna under en längre tid (10-20 år) hoppas vi att de ska överleva. Om du ser en inburad planta i något av våra reservat så vet du vad det beror på. Spana gärna in våra ekar på nära håll, i tex Häringe och Hammersta naturreservat.

Tack vare betesdjur, viltvård, gallringar och andra naturvårdsinsatser får vi successivt allt öppnare och ljusare blandskogar på en del områden. Besök gärna något av naturreservaten och upptäck den biologiska mångfalden som visare sig där under våren och sommaren.

Publicerad
Senast uppdaterad