Gästhamnar och bryggor

I egen båt, lånad eller hyrd är du kanske just nu på väg ut i skärgården. Antagligen har du redan gjort upp din färdplan och med största sannolikhet kommer du att lägga till vid någon av Skärgårdsstiftelsens bryggor.

Båtlivets bas i Stockholms skärgård är de större gästhamnarna. Hit kommer nästan alla någon gång oavsett båt eller resmål. För en genuin naturupplevelse finns alla våra skyddade naturhamnar. Skärgårdsstiftelsen äger ett flertal gästhamnar och gästbryggor från norr till söder i Stockholms skärgård. Dessa sköts och drivs av entreprenörer på plats.

Gästhamnar och bryggor

Norra skärgården

Arholma
Lidö
Fejan
Finnhamn

Mellanskärgården

Grinda
Hjälmö
Gällnö
Rögrund

Södra skärgården

Fjärdlång
Utö
Nåttarö