Kultur och historia

Byggnader med historia

Fejan, strax öster om Tjockö, har en mycket spännande och intressant nutidshistoria som sträcker sig från slutet av 1800-talet. Då svepte en ny koleraepidemi fram över Europa och de svenska myndigheterna bestämde sig för att sjukdomen skulle stoppas vid landets gränser. Ostkustens karantänsstation förlades till Fejan. I all hast byggdes under sommaren 1892 ett sjukhus, Wasa, och ytterligare ett antal byggnader, bl a en läkarvilla, som ursprungligen varit avsedd att bli missionsstation i Kongo. I dag gör Kongo, tillsammans med den forna sjukhusbyggnaden Wasa, tjänst som vandrarhem.

Koleratursångarna

Den kanske mest kända händelsen på Fejan under denna tid var när ”Orphei Drängar” efter en konsertturné i österled 1894 internerades där. En medpassagerare på ångaren von Döbeln från St Petersburg hade insjuknat i kolera under resan och avled vid framkosten till Fejan. OD-isterna bildade under de veckor de tillbringade på ön en särskild kör som de galghumoristiskt kallade ”Koleratursångarna”.

I slutet av andra världskriget kom byggnaderna till användning igen. När Sovjet ockuperade Estland i september 1944 flydde över 30 000 ester i illa medfarna båtar över Östersjön. Fejan som i början av 1900-talet fått ytterligare en stor sjukhusbyggnad, von Döbeln, blev genomgångsläger för flyktingarna från Baltikum.

Skärgårdsstiftelsen har sedan undertecknandet av arrendeavtalet 1994 arbetat på sin ambition att skapa ett Skärgårdscentrum på Fejan.