Gällnö

Symbol för naturreservat

Gällnö är en typisk del av mellanskärgården. I såväl geologiskt, historiskt som biologiskt hänseende uppvisar Gällnö och Karklö en genuin skärgårdsmiljö, där odlingslandskap och bebyggelse bevarats ovanligt väl.

Tillsynsmannen tipsar

Det är lugnt och skönt här och passar dem som vill ha lite tid tillsammans som t ex barnfamiljerna som gärna övernattar på vandrarhemmet. Omväxlande natur med stora strövområden blandat med gammal skärgårdskulturbygd ger en upplevelse av att vara i barndomens Bullerby med omnejd. Det finns också ett jordbruk på ön vilket gör att det inte bara känns som en museibygd utan ett levande landskap med öppna betade marker som är vilsamma för ögat.