Kultur och historia

Fyrplats med gamla anor

Grönskär ligger tre sjömil ost om Sandhamn. Ön var från början av 1500-talet kronohamnsfiske men är mest bekant som fyrplats. Redan på 1600-talet fanns ett högt kummel av trä – en s k spirbåk. På Grönskär bodde tre familjer året runt för att sköta fyren, det var fyrmästar-, fyrvaktar- och fyrbiträdesfamiljerna.

Lastbåtarnas och passagerarfartygens farter hade ökat från ca 10 knop till det dubbla och krävde en fyr i en annan position. Det blev kassunfyren Revengegrundet. Idag äger Skärgårdsstiftelsen marken i fyrbyn samt i Norra hamnen, fyren, fyrmästar- och fyrvaktarbostäderna samt en del bodar. Resten av ön ägs av privatpersoner företrädesvis från Sandhamn.

Östersjöns drottning

Grönskärs fyr byggdes 1770 av granit och sandsten. Det var en öppen stenkolseldad fyr. År 1844 förseddes den med lanternin och rovoljelampa. På 1910-talet installerades den ljusstarka luxlampan och en klippapparat. Fyren har p g a sin skönhet kommit att kallas Östersjöns drottning. Det var den 19 januari 1984 som Sjöfartsverket överlät Grönskärs fyr till Skärgårdsstiftelsen för att den skulle bevaras som ett minnesmärke över gångna epokers sjöfart och sjösäkerhet.

Redan 1961 hade den släckts för att ersättas av fyren på Revengegrundet. Men den 26 september år 2000 skrevs fyrhistoria. Då tände Skärgårdsstiftelsen Östersjöns drottning igen, efter att hon varit släckt och mörk sedan 1961. Nu blinkar hon med ett vänligt grönt sken.

Under sommaren 2016 (1/6-30/9) är Grönskärs fyr stängd för besökare pga omfattande renovering.