Bo och övernatta

Lägerplats

Möjligheter till lägerverksamhet finns på Grönskär väst om Jungfruskär.
För information och bokning kontakta Skärgårdsstiftelsens kansli.