Kultur och historia

Pelarordens högborg

Norrpadaskärgårdens kulturhistoria är i stort sett okänd. Mest känd är kanske Norrpada idag för att det mytomspunna ordenssällskapet Pelarorden håller till på Storskär (utanför reservatet). Ön är sammanträdesplats för sällskapet i juli var tredje år. På Storskärs 20 meter höga nordknuv har man också rest en plåtflöjel.