Natur

Unikt idegransbestånd

Karaktäristiskt för Norrpadaskärgården är de höga krypenbevuxna bergknallarna som omges av en nästan exotiskt frodig lövskogsvegetation. Under sommaren blommar karaktärsväxter som storrams och ramslök. Norrpada har också ett för skärgården unikt idegransbestånd.

Intressant natur med bra hamnar

Norrpada skärgård är intressant med omväxlande högre bergspartier och låglänta, fascinerande täta och svårforcerade busksnår. Med ytterskärgårdsmått mätt är naturhamnarna ovanligt väl skyddade.