Röder, Skarv, Kallskär, Fredlarna och Gillöga

Aldrig är väl skärgården så mycket skärgård som just vid dessa utskärgårdar. Svårtillgängliga och kräver sin navigatör, men vilken belöning när man väl kommer fram.

Dessa ögrupper utgör natursköna ytterskärgårdar och ligger långt ut i Stockholms skärgårds nordöstra del. De flesta är s k andelsskärgårdar vilket innebär att de ägs av ett varierande antal privatpersoner, men också av Skärgårdsstiftelsen till viss del. De är inte naturreservat, men är ändå genom allemansrätten och genom att stiftelsen är delägare, tillgängliga för allmänheten.

Hit ut ger man sig på naturens egna villkor, och inför ett besök är det bäst att invänta gott väder. Bodarna som finns på vissa av ögrupperna är i samtliga fall privatägda, och vid vandring på öarna krävs hänsyn till hemfrid.

Tillsynsmannen tipsar

Flera av dessa utskärgårdar har skildrats av starka personligheter som storsmugglarna Uno Österman och Lill John och författaren Sven Barthel, konstnärerna Sten Rinaldo, Roland Svensson mfl. Det finns alltså en både mytomspunnen och spännande historia skriven om dessa mycket speciella öar.
Att läsa på lite innan och ta del av dessa odödliga skildringar innan ditt besök kan ge ytterliggare dimensioner till vistelsen.