lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
Servicemärke

Servicemärke

Servicemärket för 250 kr är ett extra stöd och visad uppskattning åt Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän och naturvårdare, som arbetar för att besökare ska möta välhållna naturhamnar, vackra skärgårdslandskap och mycket, mycket mer.