lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Ålö-Rånö

 • Koordinater
  58°55'31.6"N 18°11'56.0"E
  Tillsynsman
  Anders Blomlöf
 • Affär
 • Badplats
 • bastu
 • Cykeluthyrning
 • Dusch
 • Grillplats
 • Information
 • Kafé
 • Naturhamn
 • Restaurang
 • Ångbåtsbrygga
 • Stugby
 • Tältplats

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Ålö-Rånö naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter.
 • Medföra hund som inte är kopplad.
 • Elda annat än på anvisad plats.
 • Tälta mer än två dygn i följd, annat än på anvisad plats.
 • Under längre tid än två dygn i följd förankra båt vid annan plats än brygga eller båthamn.
 • Sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift.
 • Starta och landa med luftfarkost, annat än på anvisad plats, undantag gäller för de bofasta vid isläge då båtar inte går, räddningstjänst eller sjuktransporter samt för statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteutövning.
 • På ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller motsvarande.