lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Finnhamn och Kålgårdsön

 • Koordinater
  59°28'42.1"N 18°49'7.9"E
 • Affär
 • Badplats
 • bastu
 • Båtluffarledens roddbåtar
 • Båttaxi
 • Dusch
 • Gårdsbutik
 • Gästhamn
 • Grillplats
 • Information
 • Kafé
 • Naturhamn
 • Naturstig
 • Restaurang
 • Roddbåtsuthyrning
 • Ångbåtsbrygga
 • Stugby
 • Sugtömningsstation
 • Tältplats
 • Utkiksplats
 • Vandrarhem
 • Skärgårdsmaja

Finnhamn är en av skärgårdens mest mångsidiga och välbesökta öar. Här finns det mesta du kan önska dig; vandrarhem, stugby, tältplats, gästhamn, bondgård, bastu, bad, kafé och krog med takbar och kanske ”skärgårdens vackraste utsikt.”

Dessutom promenadvänliga stigar som slingrar sig över den lummiga ön, med områden täckta av odlingsmarker och lövträd blandat med vackra hällmarker. Här finns många olika naturtyper på liten yta. På Finnhamn finns ovanligt mycket lövskog för att vara så här långt ut, på gränsen till den karga ytterskärgården. Detta medför bl.a ett rikt fågelliv. På Idholmen finns ett ekologiskt jordbruk, Idholmens Gård, med kor, höns, grönsaksodling och en gårdsbutik att besöka.

Det var en välbeställd kolhandlare i Stockholm som 1914 lät uppföra det sommarnöje, högt beläget på en berghäll med vidsträckt utsikt och döpt till Utsikten, som blivit ett signum för Finnhamn. Villan inrymmer sedan många år Finnhamns vandrarhem.

Öster om Finnhamn ligger Särsö. Ön ingår i naturreservatet och här kan du kliva iland för att upptäcka ett rikt kulturlandskap. Särsö ängar med stengärdesgården som sträcker sig runt är en fantastisk miljö med rik ängsmarksflora tack vare betande djur och slåtter. Här blommar jungfrulin, ängsklocka och käringtand för att bara nämna några. Tack vare att tidigare Husaröbor odlat och haft betesmark på Särsö i hundratals år och att nu jordbruksarrendatorn på Idholmens Gård tagit vid kan besökare njuta av Särsös unika kulturlandskap.

KÅLGÅRDSÖN
Mellan Ingmarsö och Finnhamn går båtluffarleden. Här tar du dig mellan Kålgårdsön och Idholmen i någon av våra två roddbåtar och vidare längs äventyrliga stigar.  Du med egen båt är välkommen till någon av de populära vindskyddade naturhamnar som finns på ön.

Historiskt sett var Kålgårdsön utmarker till gårdarna på Ingmarsö. Kålgårdsön utgör ett eget naturreservat och de tidigare odlingsmarkerna, som historiskt har använts av bönder på Ingmarsö, har röjts och hålls idag öppet genom betande djur från Idholmens Gård. Ön har en stor rådjursstam, mycket annat vilt samt en vildvuxen natur och kuperad terräng.

Följ skyltarna längs Kålgårdsslingan eller Båtluffarleden och upptäck densamma! Till naturreservatet hör även de mindre öarna Klippingen, Knokan och Bockholmen.