fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Finnhamn och Kålgårdsön

 • Koordinater
  59°28'42.1"N 18°49'7.9"E
  Tillsynsman
  Pär Thunfors
  Naturvårdare
  Martina Högberg
 • Affär
 • Badplats
 • bastu
 • Båtluffarledens roddbåtar
 • Båttaxi
 • Dusch
 • Gårdsbutik
 • Gästhamn
 • Grillplats
 • Information
 • Kafé
 • Naturhamn
 • Naturstig
 • Restaurang
 • Roddbåtsuthyrning
 • Ångbåtsbrygga
 • Stugby
 • Sugtömningsstation
 • Tältplats
 • Utkiksplats
 • Vandrarhem
 • Skärgårdsmaja

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Finnhamns naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
 • Störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur).
 • Medföra okopplad hund.
 • Elda annat än på anvisad plats.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • På land framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar enligt karta 1B.
 • På Idholmen, Stora och Lilla Jolpan tälta på annat än anvisad plats. På övriga platser gäller förbud att tälta längre tid än två dygn i följd.
 • För längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand.
 • Landa med luftfarkost annat än på anvisad plats.
 • På ett för andra störande sätt använda musikanläggning eller musikinstrument t ex genom hög volym.

Ordningsföreskrifter för Kålgårdsöns naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket).
 • Medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande).
 • Medföra hund som ej är kopplad.
 • Tälta annat än på eventuellt anvisade platser.
 • På ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.