lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Gålö

 • koordinater
  59°5'17.9"N 18°15'43.4"E
 • Affär
 • Badplats
 • Busshållplats
 • Cykeluthyrning
 • Grillplats
 • Information
 • Kafé
 • Naturhamn
 • Naturstig
 • Parkering
 • Restaurang
 • Roddbåtsuthyrning
 • Sjösättningsramp
 • Stugby
 • Tältplats
 • Utbildningsplats
 • Utkiksplats
 • Vandrarhem

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Gålö naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Under tiden 1 april – 31 juli landstiga på öarna Fågelgrundet, Mödomen samt Västra och Östra Fjäderholmen med intilliggande småskär och öar eller befara vattenområdet inom 100 meter från dessa öar (se karta).
 • Ta stenar, gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter.
 • Medföra okopplad hund. Föreskriften gäller inte vid jakt eller vid av jakträttsinnehavaren organiserad hundträning.
 • Elda annat än på anvisad plats.
 • Rida på markerade vandringsleder.
 • Tälta mer än två dygn i följd annat än på anvisad plats.
 • Ställa upp husvagn utanför campingplats.
 • För längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand. Föreskriften gäller inte vid bryggor och inom båthamnar.
 • Sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift. Vissa undantag gäller inom bland annat tomtmark.