lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Grönskär

  • koordinater
    59°16'41.8"N 19°1'29.6"E
  • Information

Tre sjömil ost om Sandhamn reser sig Grönskärs fyr över kala, svårtillgängliga klippor som stupar brant i havet. Det vackert bevarade stentornet är ett av Ostkustens främsta landmärken, även kallad Östersjöns drottning.

Fyren byggdes 1770 av granit och sandsten, från början eldad med stenkol men 1910 försedd med en ljusstark så kallad luxlampa. I början av 1984 överläts Grönskärs fyr till Skärgårdsstiftelsen för att bevaras som minnesmärke över gångna tiders sjöfart och sjösäkerhet. Numera blinkar lampan i fyrens topp med ett vänligt grönt sken.

Idag erbjuds den före detta fyrmästarbostaden som konferenslokal med vidsträckt utsikt mot horisonten. Närmare havet går inte att komma, särskilt inte när det blåser storm och tjuter i skorstenen.