fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Grönskär

 • koordinater
  59°16'41.8"N 19°1'29.6"E
  Tillsynsman
  Björn Sundberg
 • Information

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Grönskärs naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Bygga, med undantag för erforderliga sanitära anordningar.
 • Göra åverkan på träd, buskar, ris, örter, mossor och lavar -blomplockning inbegripet.
 • Fånga eller döda vilda djur.
 • Uppträda störande för djurlivet (t ex genom att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande) plocka ägg eller göra åverkan på bo.
 • Skräpa ned med glas, plåt, papper, plast eller annat avfall.
 • Medföra lös hund.
 • Utan markägarens eller dennes ombuds tillstånd tälta eller göra upp eld.
 • Starta och landa med luftfartyg. Föreskriften gäller inte för, räddningstjänst eller sjuktransporter, statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteutövning, transport av i reservaten bofasta personer.