lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Hälsingholmarna

  • Koordinater
    59°27'51.4"N 18°50'31.9"E
  • Naturhamn
  • Skärgårdsmaja

Reservatet ligger i mellanskärgården och utgör en naturlig fortsättning av Träskö–Storö och Kalholmsarkipelagerna mot nordost. Det omfattar ca 25 holmar och skär med en total markareal om runt 31 hektar.

Naturreservatet är helt obebyggt och består av vackra större och mindre holmar och skär. De större är tallskogsbevuxna och de mindre utgör kala skär med bl a ett mycket rikt fågelliv. Reservatet köptes av Skärgårdsstiftelsen 1996.