lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Huvudskär

  • Koordinater
    58°57'45.6"N 18°34'9.7"E
  • Sevärdhet
  • Information
  • Naturhamn
  • Ångbåtsbrygga
  • Sugtömningsstation
  • Vandrarhem
  • Skärgårdsmaja

Till denna historiska utpost längst ut i havsbandet återvänder man gärna för att vandra på nakna och slätslipade gråstenshällar, betrakta måsarnas eviga flygturer och låta ögonen vila vid en obruten havshorisont.

Huvudskär i Stockholms södra skärgård är i själva verket en hel ögrupp med uppemot 200 öar, kobbar och skär. På lite avstånd är de knappt skönjbara över havet. Den före detta fyrplatsen är mest en hägring vid horisonten.

När man kommer närmare antar arkipelagen emellertid allt tydligare konturer, med fyrtornet som reser sig över röda stugor, en spretig växtlighet och skyddande laguner där det båtburna friluftslivet har en populär naturhamn.

På Huvudskär har det bott människor i 700 år. Minst. Det har varit fiskare, jägare, tullare, lotsar och fyrvaktare. Några fastboende finns inte längre, men tullhus, lotshus och bagarstuga finns kvar.