fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Huvudskär

 • Koordinater
  58°57'45.6"N 18°34'9.7"E
  Tillsynsman
  Per Blom
 • Sevärdhet
 • Information
 • Naturhamn
 • Ångbåtsbrygga
 • Sugtömningsstation
 • Vandrarhem
 • Skärgårdsmaja

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Huvudskärs naturreservat

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar.
 • Störa djurlivet (t.ex. Genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 • Tälta mer än två dygn i följd på samma plats.
 • För längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand.
 • Göra upp öppen eld.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.
 • På ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande.
 • Landa med luftfartyg. OBS! gäller även drönare.