lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Idö

  • Koordinater
    59°48'11.8"N 19°7'42.5"E
  • Dricksvatten
  • Information
  • Naturhamn
  • Naturstig
  • Ångbåtsbrygga
  • Tältplats
  • Skärgårdsmaja

På Idö hålls landskapet öppet med hjälp av slåtter och betesdjur från Simesgården på Arholma. Någon fast befolkning bor inte längre på Idö, däremot finns flera fina gamla stigar som krumbuktar sig mellan idyllisk ängsmark, släta hällar, lummiga kärr, gammal odlingsmark och tät barrskog.

Under våren på Idö möts besökaren av den karga utskärgårdens kortlivade blomsterprakt. Det är hela hav av vitsippor, fält med doftande ramslök, golv av gullvivor. Dessutom finns här rikliga bestånd med fridlysta orkidéer, ett rikt djurliv och mycket sjöfågel som vilar i någon långgrund och väl skyddad vik.

Havsörn och fiskgjuse syns ofta sväva förbi, på fladen ligger vigg och storskrak, längre in mot land kan man se kungsfågel och spillkråka. På ön finns också rådjur, räv och grävling.

Till Idö och närbelägna Idskär, med sina inslag av idegranar och mindre stinksvamp, söker sig gärna vana kanotister innan de fortsätter över fjärden med det illustrativa namnet Havssvalget, mot Ålands hav.