lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Järflotta

 • Koordinater
  58°50'15.0"N 17°54'35.9"E
  Tillsynsman
  Mikael Odenstig
 • Badplats
 • Sevärdhet
 • Naturhamn
 • Skärgårdsmaja

Järflotta lockar med utmärkta sandstränder och gott om plats för strövtåg i naturen. Naturhamnar finns bla i Sandviken och Skvallerhamn. I reservatet ingår de båda klippöarna och före detta fiskeplatserna Viksten och Gunnarstenarna, varav den sistnämnda är länets största häckningsplats för tordmule och tobisgrissla.

Gunnarstenarna är numera fågelskyddsområde med begränsad tillgänglighet.

Järflotta ligger längst i söder på Södertörn där ålfisket en gång ansågs som det bästa i hela skärgården. Jord- och skogsbruk drygade ut inkomsterna för några fåtaliga torpställen. På en höjd ovanför naturhamnen i Sågviken fanns en gång Järflotta batteri som ingick i Havsbandslinjen.

Det smala och sevärda sundet som skär av Järflotta från fastlandet kallas Dragets kanal och finns omnämnt redan i Kung Valdemars segelled. Det var länge igenvuxet men muddrades under 1980-talet till ett djup av två meter.