lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Järflotta

  • Koordinater
    58°50'15.0"N 17°54'35.9"E
  • Badplats
  • Sevärdhet
  • Naturhamn
  • Skärgårdsmaja

Service och upplev

Naturhamn

Naturhamnar finns i Sågviken, Sandviken och Skvallerhamn. Det finns fina vikar runt hela Järflotta som lämpar sig för ankring.

Skärgårdsmaja

Torrtoalett med sopbod finns på Sandskär och i Skvallerhamn.

Badplats

Platser lämpliga för bad finns runt hela Järflotta, främst vid Södra Sand och i Sågviken.
Nordöstra delen av Järflotta är privatägd och ej tillgänglig för bad.