lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Lilla Husarn

  • Koordinater
    59°10'53.9"N 18°32'33.1"E
    Tillsynsman
    Anders Aronsson
  • Badplats
  • Grillplats
  • Naturhamn

Välbesökt naturreservat strategiskt beläget för båtlivet, mellan Jungfrufjärden och Nämdöfjärden med många fina naturhamnar.

I reservatet, som helt saknar bebyggelse, ingår även de mindre öarna Husarholmen, Simpskallen, Stora och Lilla Saltkråkan – som inte har något samband med Astrid Lindgrens litterära ö med samma namn – samt stora och lilla Kråkskären.

Öarna har ett rikt fågelliv och består till stora delar av hällmarker som på öppna platser är bevuxna med gles tallskog. Två eldplatser finns iordningsställda på Lilla Husarn, där det även finns en trevlig liten sandstrand.