fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Norrpada

  • Koordinater
    59°37'52.9"N 19°16'33.7"E
    Tillsynsman
    Leif Malmgren
  • Naturhamn
  • Skärgårdsmaja

I Norrpada ytterskärgård lockar ett trettiotal obebodda öar med flera ovanligt väl skyddade naturhamnar till strandhugg. Ögruppen utmärker sig med resliga klippöar, blankslipade hällar och runda bergsknallar, avbrutna av svårforcerade, låglänta busksnår. Många båtägare återvänder år efter år.

I sänkorna växer al, asp och ask och sommartid blommar karaktärsväxter som ramslök, kungsmynta, spenört och storrams. Hela reservatet är värdefullt för häckande sjöfågel. På Hallskär-Idskär finns även ett för skärgården unikt bestånd av idegran.

Men kanske är Norrpadaskärgården ändå mest känt för att Storskär, som inte ingår i Skärgårdsstiftelsens innehav, i juli vart tredje år utgör sammanträdesplats för den så kallade Pelarorden, eller Den oomkullrunkliga pelarorden, grundad 1882 av Dramatenskådespelaren Axel Hultman.

Bland medlemmarna återfinns kända namn som Albert Engström, Evert Taube och Olle Adolphson. Från början kunde endast män bli medlemmar men numera är även kvinnor välkomna.