lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Örskär

  • Koordinater
    60°31'17.9"N 18°23'30.0"E
  • Sevärdhet
  • Naturhamn
  • Naturstig
  • Vandrarhem
  • Skärgårdsmaja

Är vädret bra och sikten god kan man från fyrtornet på Örskär se ut över Öregrundsgrepen och skymta klassiska fyrar, som Grundkallen och Engelska grundet.

Är det storm möts man av väldiga vågor som bryter mot stränderna, med kaskader av vitt skum som når ända upp till lanterninen i den 33 meter höga, vitmålade fyren.

Från fyrens översta del ser man också att Örskär är en enslig, flack och låglänt ö, med kala klippor närmast vattnet. Längre in reser sig pinnig tallskog över det kalkrika och småskaliga odlingslandskapet som än idag hålls i hävd.

Nedanför fyrtornet finns den välskötta idyll som en gång utgjorde lotsarnas och fyrpersonalens lilla samhälle. Idag är det idel välbyggda stenmurar, stigar och krumma tallar, kärr och tjärnar, slåtterängar och doftande syrener. Örskär är en viktig rastplats för flyttfåglar och besökare lockas av den sällsynta gölgrodan som leker här i början av juni. Och av de många olika orkidéarter som växer här.