lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Salskären

  • Koordinater
    59°35'7.5"N 18°58'47.9"E
    Tillsynsman
    Johan Stavre

Salskären ligger mitt i Svartlögafjärden, mellan Blidö och Svartlöga. Reservatet omfattar nordöstra delen av Salskären samt Tistronörarna och Norrören.

Vegetationen på Salskären består av ett större, flackt område med enbuskar. Här och var finns öppnare partier med torrbacksflora. Mitt på Salskären finns alskog. På norra Salskären växer ett blandbestånd med gran, björk och al. De mindre öarna har likartad vegetation. Stränderna är flacka och består omväxlande av flata hällar och sten. Fågellivet på öarna är rikt.