lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Själbottna och Östra Lagnö

 • Koordinater
  59°33'4.0"N 18°49'3.7"E
 • Busshållplats
 • Dricksvatten
 • Information
 • Kajakuthyrning
 • Naturhamn
 • Naturstig
 • Parkering
 • Ångbåtsbrygga
 • Tältplats
 • Skärgårdsmaja

Den välskötta Roslagsnaturen på Själbottna, med gamla ekar, tätvuxen granskog, hällmarker, bär och svamp, bjuder in till vilsamma strövtåg.

Genom röjning, slåtter och betesdrift återtas nu delar av Själbottnas gamla odlingslandskap. Det är lättillgängligt, med fina betesängar, sköna badvikar, lövlundar och välbesökta naturhamnar.

Vikar och badklippor upptäcktes tidigt av båtfolket. En bred stig leder genom området. Halva ön utgörs av reservat, på resterande del finns stugor och hus byggda av tidiga sommargäster och välbeställda sjöfartsbönder.

På andra sidan Storfladen ligger Östra Lagnö, vars norra hörn ägs av Skärgårdsstiftelsen. Även där hålls ängar och åkrar öppna och tillgängliga. Reservatet är välbesökt alla tider på året. Bad, motion och natur lockar. I öster erbjuder Brännholmen vackra ytor invid havet för enstaka tältare.

Vintertid är det skridskoåkare som kliver av SL-bussen. Stigarna används av såväl joggare som rörelsehindrade personer med rullstol. Badklipporna är populära varma sommardagar.