fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Svenska Högarna

 • Koordinater
  59°26'35.4"N 19°30'10.7"E
  Landareal
  105 ha
  Tillsynsman
  Alf Anderin
  Tillsynsman
  Sarah Anderin
 • Sevärdhet
 • Information
 • Öppen bod
 • Skärgårdsmaja

Ytterst i utskärgården ligger ögruppen Svenska Högarna, präglad av kalslipade hällar, vindpinade enbuskar, ris och små skogsdungar.

Stora mängder flyttfåglar rastar vid öarna, vintertid kan man se gråsäl och alfågel i havet.

Svenska Högarna har gamla anor som fiskeskär. Här finns spår av den bebyggelse som användes vid strömmings- och torskfiske redan under medeltiden. Farvattnen var ökända redan på segelfartygens tid. En rödmålad båk ersattes 1875 av den 19 meter höga, rödmålade järnfyren som än idag ger ögruppen dess karaktär.

Fyren har idag spelat ut sin roll, men är på initiativ av Skärgårdsstiftelsen renoverad och räddad åt eftervärlden. Och än idag är Svenska Högarna, som en av få utsjöplatser i Stockholms skärgård, bemannad året om, med Skärgårdsstiftelsen som huvudman. Det är också till Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän man vänder sig om man är intresserad av att utnyttja övernattningsbodarna i inre hamnen.