lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Utö

 • Koordinater
  58°58'2.5"N 18°20'12.3"E
  Tillsynsman
  Erik Aspson
 • Affär
 • Badplats
 • bastu
 • Cykeluthyrning
 • Dricksvatten
 • Sjömack
 • Dusch
 • Sevärdhet
 • Gästhamn
 • Grillplats
 • Hotell
 • Information
 • Kafé
 • Kajakuthyrning
 • Naturstig
 • Restaurang
 • Roddbåtsuthyrning
 • Ångbåtsbrygga
 • Stugby
 • Sugtömningsstation
 • Tältplats
 • Utkiksplats
 • Vandrarhem
 • Skärgårdsmaja
 • WC

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Utö naturreservat

Föreskrifter gällande allmänheten. Det är inom reservatsområdet förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Gräva upp blommor eller avsiktligt skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket).
 • Medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
 • Inom hela reservatet med undantag av Persholmen medföra hund som ej är kopplad. För Persholmen skall hund vara kopplad under tiden 1 mars – 20 augusti och under övrig tid hållas under uppsikt.
 • Tälta eller ställa upp husvagn annat än på anvisad plats.
 • För längre tid än två dygn förtöja eller förankra båt vid samma strand på sådant sätt att andras möjlighet att utnyttja värdefull båt- eller badplats hindras eller försvåras.
 • Inom särskilt med bojar markerade badområden åka eller förtöja båt.
 • Göra upp eld annat än på härför iordningställda och anvisade platser.
 • På ett för andra störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.
 • Rida eller framföra motordrivet fordon annat än på därför avsedda stigar och vägar.
 • Parkera motorfordon annat än på därför upplåtna och iordningställda platser.