lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Vidinge och Vidingsöra

  • Koordinater
    59°39'37.0"N 19°11'15.3"E

Vidinge är en ytterskärgård som omfattar ett stort antal större och mindre öar. Den gamla byn, som en gång hyst bofast befolkning, ligger på huvudöns östra sida. Ett par återupprättade och muddrade kanaler skiljer huvudön från Skäret och öster om detta ligger Österöran.

Ett stycke sydvart ligger Vidingsöra. Öarna uppvisar en särpräglad ytterskärgårdsnatur, där slipade granit- och gnejshällar omväxlar med lerfyllda sänkor och sandiga revlar och uddar. Ör eller öra betyder mycket riktigt sandig eller grusig ö eller udde. Kring berghällarna växer kraftiga enbusksnår och ljung, medan sänkorna ofta är beväxta med en närmast ogenomtränglig djungelliknande busk- och trädvegetation. Här frodas al och björk tillsammans med bl a nypon, olvon och måbär. Markfloran är rik med bl a ramslök, storrams och tandrot. Vidingsöra är en lång sandrevel bevuxen med al- och askskog. Täta enbusksnår gör ön bitvis svårforcerad. På Ötterörarna, Söderören och Långstensören finns fina badklippor. På huvudön har ett par gamla slåtterängar restaurerats av privatpersoner.