Tillgänglighet

Restaurang

Restaurang Båtshaket och Rånökällan är tillgängliga via ramp.

Skärgårdsmaja

RTC anpassad skärgårdsmaja finns nära ångbåtsbryggan på Ålö och vid ångbåtsbryggan vid Ernviken på Rånö.